De Flying Pins 31 mei in Eindhoven Waarom een monumentaal kunstwerk in Eindhoven?

Eindhoven zich heeft de afgelopen jaren ondanks enkele fikse tegenslagen op het terrein van de werkgelegenheid goed ontwikkeld. Zij heeft daarbij veel veerkracht aan de dag gelegd. Het is van belang deze positieve ontwikkeling in de stad zichtbaar te maken. De start van het millennium vormt een uitstekende gelegenheid om tegen de bovenstaande achtergrond een bijzondere activiteit in deze stad te realiseren. Eindhoven grijpt de kans om stad en regio sterk te profileren als een industrieel centrum met een hoogstaande technologische kwaliteit en traditie en tevens wordt er duidelijk, dat Eindhoven een stad is met aandacht voor vernieuwing op onder andere cultureel terrein. Het idee een kunstenaar de ontwikkeling en identiteit van de stad te laten verbeelden met een opvallend kunstwerk is concreet gemaakt. Het internationaal gerenommeerde kunstenaarsduo Claes Oldenburg en Coosje van Bruggen staat bekend op zijn imposante, in het oog springende kunstwerken, die in vele landen (maar niet in de openbare ruimte in Nederland) zijn gerealiseerd. Het in Eindhoven te realiseren beeld de Flying Pins zal dan ook zondermeer uitgroeien tot een tot de verbeelding sprekende eyecatcher voor de stad en regio.

Volgens de gemeente Eindhoven en het sponsorende bedrijfsleven zal de Flying Pins van grote betekenis zijn voor de stad. Met het komende voetbaltoernooi Euro 2000 speelt Eindhoven zich letterlijk in de kijker van miljoenen mensen, in de regio, in Nederland, in Europa en daarbuiten. De stad en het bedrijfsleven hebben hiermee een gedurfde keuze gemaakt en zijn aanzienlijke financiele verplichtingen aangegegaan. Gelet op deze omstandigheid en het feit dat Eindhoven erin is geslaagd het internationaal zeer bewonderd kunstenaarsduo Oldenburg en Van Bruggen te contracteren betekent dat de Flying Pins meer is dan alleen een beeld in de stad. De uitstraling ervan zal betekenis krijgen voor velen die in Eindhoven wonen en werken. Maar ook zeker voor de vele passanten. Daarnaast is het kunstwerk uniek voor Nederland als eerste en enig monumentaal beeld in de openbare ruimte van Oldenburg en Van Bruggen.

De locatie

DeFlying Pins verrijst op de hoek Kennedylaan-Fellenoord.Deze plek is een belangrijke schakel in de stedenbouwkundige structuur van Eindhoven. Het vormt historisch gezien de overgang van ‘oud’ naar ‘nieuw’ Eindhoven: Een poort naar de binnenstad en naar de moderne stadsuitbreiding richting het noorden en oosten. De Kennedylaan is een drukke uitvalsweg van de stad. Op en nabij deze hoogwaardige locatie bevinden zich de (noordelijke) uitgang van station NS, het in aanbouw zijnde Kennedy Business Centrum, de regiohoofdkantoren van Rabobank en de PTT en het complex van de Technische Universiteit Eindhoven. Zowel de Fellenoord als Kennedylaan zijn essentiele verkeersaders voor dit deel van de stad. De verkeersmobiliteit is er groot: trein, bus, auto, fiets en voetganger.

Internationale betekenis

Het beeld Flying Pins is het eerste beeld van Oldenburg en Van Bruggen, dat in Nederland in de openbare ruimte komt. In 1976 is in de besloten ruimte van het beeldenpark van het Krøller Møller Museum Otterloo Trowel geplaatst. In de tuin bij het museum van Boymans- van Beuningen staat de Screw in een kleine uitvoering (1983). De Flying Pins is hiermee in Nederland een fraai ijkpunt in de beeldende ontwikkeling, die de kunstenaars in hun oeuvre van meer dan 30 jaar hebben laten zien. Het kunstwerk, een bowlingbal, die juist alle 10 kegels heeft geraakt, is ontworpen voor de kop van de Kennedylaan, de grootste en een van de drukste uitvalwegen van Eindhoven. Het monumentale werk, uitgevoerd in fiberglas en op het hoogste punt 8,5 meter hoog, heeft als titel Flying Pins. De bal heeft een diameter van ongeveer 6,5 meter. Het is een bijzonder dynamisch beeld, dat een ieder
die dit drukke punt passeert zal bijblijven. Het beeld zal alleen al door zijn voorstelling, kleur, omvang en locatie een beeldbepalende functie als eyecatcher voor Eindhoven vervullen. Eindhoven, 19 april 2000.

De Flying Pins in Eindhoven Op 31 mei is het kunstwerk de Flying Pins van de kunstenaars Claes Oldenburg en Coosje van Bruggen onthuld. Het kunstwerk Flying Pins verbeeldt een bowlingbal die de tien kegels juist heeft geraakt. Het is uitgevoerd in fiberglas en meet op het hoogste punt bijna 9 meter. De bowlingbal heeft een diameter van circa zeven meter en ligt deels in de grond. De grootste kegel is zo’n tien meter lang. Het kunstwerk is geinstalleerd op de kop van de Kennedylaan-Fellenoord.

Vervoer en assemblage

De onderdelen van de Flying Pins zijn verscheept van een werkplaats in Oakland (VS) via het Panamakanaal naar Eindhoven. Dat gebeurde in twee etappes. De eerste zending betrof zes containers met acht pins. Daarna volgde een tweede zending met twee containers met twee pins en de bowlingbal, vastgesjord op het dek. Vanuit de Rotterdamse haven zijn de tien pins over de weg naar Eindhoven vervoerd. Met de bal was dat niet mogelijk.
Die is vanwege zijn grootte en gewicht op een binnenvaartschip naar Son gevaren. Daar werd de bal met een terreinkraan overgehesen op een 60-tons dieplader en over de weg vervoerd naar de kop van de Kennedylaan Fellenoord.

Visie van de kunstenaars

Volgens de kunstenaars Claes Oldenburg en Coosje van Bruggen is het ontwerp van de Flying Pins gebaseerd op het volgende idee: De Flying Pins is een plaatsgebonden kunstwerk. De configuratie van een bal, omringd door kleinere elementen van gelijke omvang, verwijst naar het ontstaan en de ontwikkeling van de stad Eindhoven, die als kern werd omgeven door vijf onafhankelijke dorpen, als een soort zonnestelsel of een moleculair model. De gele kleur van de Flying Pins is ingegeven door de narcissen die ieder voorjaar weer de berm van de Kennedylaan  sieren. Bovendien ondersteunt de gele kleur de ruimtelijke werking van het kunstwerk. De uitstraling van de locatie wordt uitgedrukt in een moment uit het bowlingspel, wanneer de bal op het einde van de bowlingbaan de kegels raakt en ze in alle richtingen doet vliegen. Flying ins gaat echter niet zozeer over een bepaalde tak van sport als wel over de karakteristieke verschijningsvorm van sport: een bal in beweging, met daaromheen de spelers”. Hoewel bowling in Amerika veel populairder is dan in ons land, vinden de kunstenaars het geen vergezochte of ongewone keus. Het waren immers de Nederlandse kooplieden die het spel als tijdverdrijf over de hele wereld introduceerden. Het park aan de kop van Manhattan, waar het voortdenderende verkeer van Broadway nu samenkomt, was eens een vredig lekje waar Nederlandse kolonisten ‘bowls’ (een kegelspel op gras) speelden. Zij noemden de plek ‘Bowling Green’, een naam die nog steeds in gebruik is. terug naar boven

Locatie

De locatie van de Flying Pins is het punt waar de Kennedylaan (een grote verkeersader die naar het hart van Eindhoven leidt) wordt geconfronteerd met de dynamische verkeersdrukte van de stadskern. Deze plek is en van de grootste en drukste uitvalswegen van Eindhoven. Het kruispunt met de Fellenoord wordt omsloten door de Technische Universiteit, het postkantoor, de Rabobank. Het zal binnenkort nog drukker worden door de bouw van het Kennedy Business Centrum, een bedrijfstoren in aanbouw pal tegenover het kunstwerk. De locatie vormt een natuurlijke verbinding tussen de nieuwe ontwikkelingen op het terrein van de TUE en de moderne stadsuitbreiding in het noorden, het oosten en het centrum van Eindhoven.

Internationale betekenis

De Flying Pins is het eerste en vooralsnog enige monumentale beeld in de openbare ruimte van Oldenburg en Van Bruggen in Nederland. In 1976 is in de besloten ruimte van het beeldenpark van het Krøller Møller Museum te Otterloo Trowel geplaatst. In de tuin bij het museum van Boymans-Van Beuningen staat de Screw in een kleine uitvoering (1983). De Flying Pins is hiermee in Nederland een fraai ijkpunt in de beeldende ontwikkeling, die de kunstenaars in hun oeuvre van meer dan 30 jaar hebben laten zien. De Flying Pins behoort tot en van de grootste werken die
het kunstenaarsechtpaar heeft gemaakt en is het meest dynamische in hun oeuvre.

Initiatief in Eindhoven

Met de Flying Pins profileert Eindhoven zich als een technologisch centrum met aandacht voor vernieuwing en cultuur. Het idee voor deze monumentale beeldengroep komt van de gemeente Eindhoven. De Flying Pins is echter grotendeels gefinancierd door het bedrijfsleven, instellingen en particulieren. Deze bundeling van krachten is kenmerkend voor de eendrachtige samenwerking tussen lokale overheid, bedrijfs-leven en instellingen om van Eindhoven een koploper te maken. Dit op het gebied van technologie en innovatie en zeker op het gebied van cultuur.

Wie hebben meebetaald?

De totale realisering van de Flying Pins kost rond de 2,4 miljoen gulden. De gemeente Eindhoven heeft en 750.000,- bijgedragen. Het lokale bedrijfsleven en instellingen hebben zo’n 1,7 miljoen gulden bijgedragen. De Flying Pins wordt mede mogelijk gemaakt door: de Mondriaan Stichting, ABN AMRO, Koninklijke IBC, Holland Casino,
ASML, Bouwbedrijf Wijnen, Rabobank, VDL groep, Zorgverzekeraar VGZ, Simac Techniek N.V., TNO, Nutsbedrijven Regio Eindhoven N.V., Burgers Ergon Contractors B.V., Neways Electronics International N.V., Jan en Jeroen van Abbe, Philips Electronics B.V., Hurks Holding B.V., Ernst & Young Accountants, ZBG Nederland B.V., Sobel N.V., TB Vastgoed B.V., Technische Universiteit Eindhoven, Vado Beheer, G.H. Meulensteen. Terug naar boven Onthullingsactiviteiten Rond de onthulling is een aantal activititeiten georganiseerd. De kunstenaars Oldenburg en Van Bruggen hebben een lezing gehouden voor zo’n 400 genodigden en geinteresseerd. In het tijdelijke
onderkomen van het Van Abbemuseum aan de Vonderweg is een documentaire tentoonstelling ingericht rond de Flying Pins. Voor een breed publiek is het kunstwerk met een feestelijke act officieel onthuld.

Betrokkenen aan het woord: Erik Luermans (projectleider): “Een ambitieus en bijzonder grootschalig project, zowel qua logistiek als wat betreft de afmetingen en de kosten. Niet zomaar een beeldje ergens op een plek, maar een spraakmakend kunstwerk van twee wereldberoemde kunstenaars op een bijzondere locatie. Het groeit gegarandeerd uit tot een eyecatcher van formaat.”

Gerard Meulensteen (directeur Neways en coordinator sponsoring): “We wilden als bedrijfsleven en 750.000,– bijeenbrengen, net zoveel als de gemeente. De totale kosten vielen echter veel hoger uit en de gemeente bleek niet bereid meer bij te dragen. Uiteindelijk hebben het bedrijfsleven, de Mondriaan-stichting, de Technische Universiteit Eindhoven en enkele particulieren in totaal 1,7 miljoen gulden bijgedragen.”

Nico van der Spek, wethouder Cultuur: “Zowel het bedrijfsleven als de overheid wilden iets tot stand brengen waar Eindhovenaren trots op kunnen zijn en waarvan de vitaliteit van de stad afstraalt. Een kunstwerk dat blijvend op het netvlies blijft hangen. Het staat op een plek waar veel mensen langskomen en waar de komende jaren veel wordt gebouwd. Er gaan al stemmen op om dit ook op andere plaatsen te doen.”

Henk de Wilt (voorzitter van het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven): “Van meet af aan was ik supporter van het idee. Op het cruciale moment heb ik even ‘meegeduwd’. Flying Pins is spraakmakend en herkenbaar. Een kunstwerk dat Eindhoven in de internationale stedenlijst plaatst en onze ambities illustreert. Wat mij betreft krijgt dit initiatief van internationaal befaamde kunst in de openbare ruimte nog veel navolging.”

Melle Daamen (directeur Mondriaan Stichting): “Wij hebben 250.000,– aan de Flying Pins bijgedragen omdat het een opvallend kunstwerk betreft voor een cruciale locatie in de openbare ruimte van de Eindhovense binnenstad, die de overgang tussen
het oude en het nieuwe Eindhoven markeert. Het kunstwerk heeft een bijzondere uitstraling die de stadsbelangen verre overstijgt vanwege de kwaliteit, maar ook vanwege het unieke karakter.

Posted in Blog.